Welkom

Welkom bij zwemschool Ollie octopus.

Het algemene doel van zwemonderwijs is zelfredzaamheid in en om water om de kans op verdrinking te minimaliseren. Tevens draagt het zwemonderwijs bij aan een veelzijdige ontplooiing en ontwikkeling (van kinderen), met betrekking tot:

  • Zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • Motorische vaardigheden
  • Zelfstandigheid
  • Creativiteit
  • Sociale contacten

Zwemonderwijs is te plaatsen binnen het kader van algemene doelstellingen van het bewegingsonderwijs. Bewegen en dus ook zwemonderwijs bevordert de gezondheid (van kinderen). Als secundaire doelstelling geldt dat de deelnemers aan de zwemles dusdanig veel plezier aan het zwemmen beleven, dat zij ook na het behalen van de zwemdiploma’s regelmatig blijven zwemmen: recreatief of bij een zwemvereniging. Het zich eigen maken van de zwemvaardigheid vormt de basis om deel te kunnen nemen aan diverse zwemsporten. Het is ook belangrijk om veilig deel te kunnen nemen aan andere watersporten zoals roeien, kanoën en zeilen.